Het Project

Nieuwe buurt

Stadsdeel Stratum krijgt er een nieuwe buurt bij! Tivoli Eindhoven is de naam voor de woningbouwontwikkeling op het voormalige Tivolikerkterrein. Op dit terrein gelegen in stadsdeel Stratum ontwikkelen Sint Trudo en SDK Vastgoed 36 eengezinswoningen en ca. 25 appartementen.

Die link naar het vroegere Tivolikerkterrein is mede terug te zien in de stedenbouwkundige opzet van het nieuwe plan. Zo refereert het appartementenblok en het achterliggende woonerf naar de vroegere kerkvorm. Het noordelijk gelegen woonhof en de nieuwe woningen langs de Heezerweg refereren naar de vorm van de vroegere gaard en pastorie. Het terugbrengen van veel groen refereert naar de vroegere gaard en is een belangrijke kwaliteit van het plan.

Het Ontwerp

Het ontwerp van Tivoli Eindhoven wordt de komende maanden samen met het architectenbureau Diederendirrix verder uitgewerkt. In die periode zullen Sint Trudo en SDK Vastgoed in samenspraak met de gemeente Eindhoven de te doorlopen planprocedures verder vorm geven.

Inschrijven